In het nieuws

Caravannetje

Interview voor de SA!

Nu ook diversiteit in aanhangwagens

S&S Gorredijk staat bij caravanhouders bekend als adres voor stalling, onderhoud en keuring. Dik driehonderd caravans staan er in de twee moderne bedrijfsloodsen aan De Werf, waarvan één met beweegbare verdiepingsvloer. Daarmee zit de stalling vrijwel vol. Tijd om de bedrijfsactiviteiten te verbreden met aanhangers en paardentrailers.

“It is eins in logyske ferfolgstap”, zegt Simon van der Bij, de ene S van S&S. De andere S is die van zakenpartner Sjoerd de Jong. “Wy ha hjir al ús wurkpleats foar de reparaasje en it ûnderhâld oan de caravans. De technyk fan oanhinger en hyndertrailer ferskilt yn prinsipe net safolle.” Het onderhoud aan aanhangers deed S&S er al enige tijd bij, dat wordt nu verder uitgebreid met verkoop. Nieuwe en gebruikte aanhangers van alle gangbare merken, aldus Simon. “Wy binne yntusken safier dat wy ek fariaasje yn it oanbod sjen litte kinne.”

Nog niet zover
Simon krijgt wekelijks telefoontjes van eigenaren die graag in Gorredijk hun caravan willen onderbrengen. Ligt het dan niet meer voor de hand om nog een stallingsloods bij te bouwen? “Trijehûndert caravans kin ik mei in bytsje help fan Sjoerd goed ferwurkje. As der noch in pear hûndert by komme, moat it oars. Dan hast meiwurkers nedich en safier bin ik noch net.” S&S komt voort uit de caravanstalling die partner Sjoerd voorheen in de oude boerenschuur in Lippenhuizen uitbaatte, als buurjongen hielp Simon vaak een handje mee. “Sjoerd hat my wer holpen om hjir it bedriuw del te setten.”

Als geschoold werktuigbouwkundige bouwde Simon tien jaar geleden op het bedrijventerrein eigenhandig de eerste loods van S&S. Vanwege de vergunningverlening hoorde daar een werkplaats bij. Zo ging het stallingsbedrijf zich naast schoonmaak ook toeleggen op onderhoud en reparatie, en op de inbouw van accessoires als movers en schotelantennes. “Fan it ien kaam it oar. Nei de fakânsje litte ús klanten harren caravan hjir efter mei in winskenlistje en ik soarchje derfoar dat er yn it foarjier wer tiptop klear stiet.”

Om de werkplaats ook in de rustige zomerperiode te benutten, zocht Simon contact met aannemers en hoveniers in een straal van twintig kilometer rond Gorredijk. In de bouwvak haalt hij de aanhangers op om ze een schoonmaakbeurt te geven. Hij repareert gebreken, vernieuwt zo nodig onderdelen en loopt de verlichting en het remsysteem na. “Sa kinne se mei deeglik materiaal efter de wein wer in jier foarút.” Onder andere grote bouwbedrijven als Van Wijnen maken van zijn diensten gebruik, maar ook zzp’ers en klusbedrijven die er zelf niet aan toekomen.

Paardentrailers

“En fansels kinne partikulieren hjir ek terjochte.” Nadat uit politiecontroles bleek dat nogal wat paardentrailers niet aan de eisen voldeden – vooral door verrotte vloeren, defecte verlichting of onvoldoende bandenspanning – breidde S&S de onderhoudsservice verder uit. “Hyndertrailers stean meastentiids stil, dan is in check ien kear yn de twa jier net oerstallich.”

Met het onderhoud kwam ook de vraag naar nieuw, met name door de bedrijven. Simon adviseert over maten en gewicht, en ruilt in voor nieuw. De inruilers zijn, opgeknapt en nagelopen, weer interessant voor de particulier. “En as de klant dochs wat oars wol, dan gean ik er nei op syk. Ik ha sa stadichoan in soad kontakten opboud.” caravans-gorredijk.nl

Bron: SA!        Tekst: Wim Bras