Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op S & S Caravans Gorredijk V.O.F.

Gespecialiseerd in het stallen, repareren en onderhouden van caravans/campers en aanhangwagens.

 

Contactgegevens:

S & S Caravans Gorredijk V.O.F.

De Werf 28

8401 JE Gorredijk

Telefoon 0513436561

Email: info@caravans-gorredijk.nl

 

Website https://www.caravans-gorredijk.nl

BTW nummer NL818312968B01

Handelsregister 01120014

Rabo: 10.33.79.347

 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij deze zorgvuldigheid borgen. Ook lichten we toe waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en/of vastleggen, met wie wij uw persoonsgegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat.

 

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens staat uw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.
 • Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doelen, zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Wij informeren u over uw rechten op het gebied van Privacy.
 • Wij gaan adequaat om met uw verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Type (stallings-)object waaraan wij een dienst verlenen
 • Merk en kenteken van (stallings-)object

 

Doel van verwerken van persoonsgegevens:

S & S Caravans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlenging uit te kunnen voeren
 • Registreren welk stallingsobject en/of -voertuig aan u behoord hierdoor kan een optimale service geboden worden
 • Voor het bijhouden van uitgevoerde diensten zoals reparatie en of onderhoud
 • Het facturen van onze geleverde diensten aan u

 

Ontvangers van de persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die S & S Caravans van u ontvangt en verwerkt zijn bij ons in beheer en worden niet aan derden verstrekt. Het e-mailadres van S & S Caravans wordt gehost bij Hostnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet, hieraan ligt een verwerkersovereenkomst ten grondslag.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door S & S Caravans nooit langer dan nodig is bewaart voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat u contact opneemt met S & S Caravans via e-mail, dan worden de persoonsgegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar na data bewaard.

 

Uw rechten m.b.t. persoonsgegevens:

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw persoonsgegevens op te vragen die bij S & S Caravans vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met S & S Caravans. Wij vragen u bij dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Zodat we er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

 

Recht op rectificatie

Kloppen uw persoonsgegevens niet? Of zijn uw persoonsgegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door S & S Caravans.

 

Recht op wissen van persoonsgegevens

Wilt u niet langer dat uw persoonsgegevens bij S & S Caravans vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 

Recht op overdracht

Mocht u de persoonsgegevens nodig hebben die bij S & S Caravans opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient S & S Caravans al uw persoonsgegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat S & S Caravans niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat. Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat S & S Caravans uw persoonsgegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met S & S Caravans. Wij vragen u bij dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

 

Plichten:

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van S & S Caravans. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De persoonsgegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde persoonsgegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte persoonsgegevens niet worden aangeleverd, kan S & S Caravans de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn persoonsgegevens die u heeft gedeeld met S & S Caravans met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

S & S Caravans behoudt zich het recht de persoonsgegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer S & S Caravans dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van S & S Caravans te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Beveiliging persoonsgegevens:

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw persoonsgegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door S & S Caravans of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar S & S Caravans. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw persoonsgegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van S & S Caravans privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Ook is het domein van S & S Caravans ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.