SCHADEWIJZER

Met behulp van onderstaande schadewijzer kunt u snel en eenvoudig bepalen wat u moet doen als u schade heeft aan uw caravan, trailer of aanhangwagen. 

Ben je casco verzekerd? Zo ja, meld dan de schade bij de eigen verzekeraar (zie punt A).

Ben je niet casco verzekerd, maar is er een schuldigde tegenpartij? Zo ja, meld dan de schade bij de verzekeraar van de tegenpartij (zie punt B).

In overige gevallen hoef je geen melding aan de verzekeraar te doen. De kosten voor schadeherstel zijn voor eigen rekening (begin bij punt B)

 

A. Melding verzekeraar

Meld de schade aan de tussenpersoon of verzekeraar. Zorg ervoor dat je de polisgegevens bij de hand hebt. Spreek af waar en wanneer je de caravan brengt voor expertise.

 

B1. Keuze herstelbedrijf

Meld de schade aan de tussenpersoon of verzekeraar. Zorg ervoor dat je de polisgegevens bij de hand hebt. Spreek af waar en wanneer je de caravan brengt voor expertise.

 

B2. Keuze herstelbedrijf

De verzekeraar kan je een herstelbedrijf aanbevelen. Je bent echter niet verplicht dit advies te volgen. Zorg ervoor dat je altijd een FOCWA-erkend caravanbedrijf selecteert. Daar beschikt men over de vereiste kennis en gereedschappen en geven je minimaal twee jaar schriftelijke garantie.

 

C. Bezoek herstelbedrijf

Maak vooraf een telefonische afspraak. Ervan uitgaande dat je de schade laat herstellen, zal het herstelbedrijf je vragen een expertise- en reparatieopdracht en een akte van cessie (verpanding) te ondertekenen. Een akte van cessie geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan de hersteller over te maken. Je ontvangt van het herstelbedrijf een afleveringsbewijs of een kopie werkopdrachtbon.

 

D. Expertise 

De expert van de verzekeringsmaatschappij maakt een afspraak met het herstelbedrijf. Meestal wordt dan niet alleen de hoogte van de schade bepaald maar ook of de schade gedekt is.

 

E. Bevestiging 

Na de expertise ontvang je, meestal binnen 14 dagen, van de verzekeringsmaatschappij bericht of de schade gedekt is en over de hoogte van het schadebedrag. Nu kun je het herstelbedrijf de definitieve opdracht tot herstel geven, dat wordt niet door de verzekeraar gedaan.

 

F. Reparatie 

Indien je de hersteller nog geen definitieve opdracht (zie C.) had gegeven zal hij nu de -eventueel benodigde- onderdelen bestellen. De onderdelenlevering kan soms weken tot maanden duren. Bij alternatieve reparatietechnieken, zoals Profile Repair®, ben je minder afhankelijk van levertijden van onderdelen.

 

G. Schade hersteld

Zodra de reparatie is uitgevoerd krijg je bericht van de hersteller. Incidenteel voert de verzekeringsmaatschappij nog een nacontrôle uit op het schadeherstel. Het is van belang dat je niet te lang wacht met het ophalen van de caravan. Veel bedrijven hebben te kampen met ruimtegebrek. Meestal wordt de reparatienota rechtstreeks door de verzekeraar aan de hersteller betaald (zie C.). Je hoeft dan alleen nog het eventuele eigen risico af te rekenen.

 

H. Garantie

Het FOCWA Caravanherstelbedrijf verleent u twee jaar schriftelijke garantie. Bij een jaarlijkse controle kan dit zelfs worden verlengd tot vier jaar (Zie de voorwaarden in het garantiebewijs.

REPARATIE OF ONDERHOUD

Voor reparaties en onderhoud kunt u altijd bij ons terecht. Bekijk onze diensten en maak een afspraak.